Kosmetologia z elemetami medycyny estetycznej

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Organizatorem studiów podyplomowych na kierunku: Kosmetologia z Elementami Medycyny Estetycznej jest Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Limit przyjęć:
od 10 do 30 osób

Forma studiów:
Studia podyplomowe na kierunku: Kosmetologia z elementami medycyny estetycznej trwają 2 semestry i obejmują 295 godzin (I semestr – 155 godzin, II semestr – 140). W trakcie dwóch semestrów zrealizowanych zostanie 110 godzin wykładów, 10 godzin seminariów i 110 godzin ćwiczeń w ramach bezpośrednich kontaktów z nauczycielem akademickim oraz 65 godzin wykładów w ramach technik i metod kształcenia na odległość (E-learning).

Koszt studiów:
Kosmetologia z elementami medycyny estetycznej” (studia trwają 2 semestry)

  1. w przypadku kształcenia od 10 do 19 osób:
    dla I roku studiów – 5 850,00 zł,
    w tym za semestr zimowy – 2 925,00 zł, za semestr letni – 2 925,00 zł,
  2. w przypadku kształcenia od 20 do 29 osób:
    dla I roku studiów – 4 100,00 zł,

 

Regulamin studiów podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach reguluje – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 58/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. Senatu SUM

 

UWAGA !!!
Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi wystawiania faktur: tutaj

Kosmetologia z elemetami medycyny estetycznej