Kosmetologia z elemetami medycyny estetycznej

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Organizatorem studiów podyplomowych na kierunku: Kosmetologia z Elementami Medycyny Estetycznej jest Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Limit przyjęć:
od 10 do 30 osób

Forma studiów:
Studia podyplomowe na kierunku: Kosmetologia z elementami medycyny estetycznej trwają 2 semestry i obejmują 295 godzin (I semestr – 155 godzin, II semestr – 140). W trakcie dwóch semestrów zrealizowanych zostanie 110 godzin wykładów, 10 godzin seminariów i 110 godzin ćwiczeń w ramach bezpośrednich kontaktów z nauczycielem akademickim oraz 65 godzin wykładów w ramach technik i metod kształcenia na odległość (E-learning).

Koszt studiów:
Całkowity koszt studiów uwarunkowany będzie od ilości osób podejmujących kształcenie na kierunku Kosmetologia z elementami medycyny estetycznej (studia trwają 2 semestry):
1.    w przypadku kształcenia od 10 do 13 osób:
dla I roku studiów – 8 000,00 zł,
w tym za semestr zimowy – 4 000,00 zł, za semestr letni – 4 000,00 zł,
2.    w przypadku kształcenia od 14-19 osób:
dla I roku studiów – 7 470,00 zł,
w tym za semestr zimowy – 3 735,00 zł, za semestr letni – 3 735,00 zł.,
3.    w przypadku kształcenia powyżej 20 osób:
dla I roku studiów – 5 820,00 zł,
w tym za semestr zimowy – 2 910,00 zł, za semestr letni – 2 910,00 zł.,

Wysokość opłat i tryb ich wnoszenia regulowany jest przez Zarządzenie nr 139/2018, z dnia 13.07.2018 r., w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe w Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu podjęte w roku akademickim 2018/2019.

 

Regulamin studiów podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach reguluje – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 58/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. Senatu SUM

 

UWAGA !!!
Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi wystawiania faktur: tutaj

Kosmetologia z elemetami medycyny estetycznej