Kosmetologia z elementami podologii

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

W roku akademickim 2020/21 nabór na ww. kierunek studiów podyplomowych nie będzie prowadzony.

 

Organizatorem studiów podyplomowych na kierunku: Kosmetologia z elementami podologii jest Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Limit przyjęć:
od 12 do 40 osób

Forma studiów:
Studia podyplomowe na kierunku: Kosmetologia z elementami podologii trwają 2 semestry i obejmują łącznie 320 godzin (I semestr – 175 godzin, II semestr – 145). W trakcie dwóch semestrów zrealizowanych zostanie 215 godzin wykładów, 25 godzin seminariów i 80 godzin ćwiczeń.

Dodatkowe informacje:
Słuchacze studiów zobligowani będą do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych i uzyskania wymaganych zaliczeń i zdania egzaminów. Studia kończą się zdaniem egzaminu kończącego kształcenie podyplomowe.
Potwierdzeniem ukończenia studiów w zakresie kosmetologii z elementami podologii jest wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, podpisane przez Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie kosmetologii z elementami podologii jest uzyskanie określonych efektów kształcenia, wynikających z programu kształcenia i 63 punktów ECTS.

Tryb zajęć:
Zajęcia odbywać się będą w systemie niestacjonarnym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

Miejsce zajęć:
Zajęcia na studiach podyplomowych (wykłady, seminaria i ćwiczenia) odbywać się będą w salach Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, jak również w jednostkach organizacyjnych wyżej wymienionego Wydziału, mieszczących się w Sosnowcu przy ulicach:
•   Jedności 8,
•   Kasztanowej 3,
Sale wykładowe i seminaryjne wyposażone są w niezbędne zaplecze techniczne tj.: komputer, rzutnik multimedialny i dostęp do Internetu, natomiast sale ćwiczeniowe i laboratoryjne wyposażone są dodatkowo w sprzęt i urządzenia niezbędne do realizacji zaplanowanych zajęć dydaktycznych.

Koszt studiów:
Całkowity koszt studiów uwarunkowany będzie od ilości osób podejmujących kształcenie na kierunku Kosmetologia z elementami podologii (studia trwają 2 semestry):
1.    w przypadku kształcenia od 12 do 23 osób:
dla I roku studiów – 6 080,00 zł,
w tym za semestr zimowy – 3 040,00 zł, za semestr letni – 3 040,00 zł,
2.    w przypadku kształcenia od 24 do 35  osób:
dla I roku studiów – 3 660,00 zł,
w tym za semestr zimowy – 1 830,00 zł, za semestr letni – 1 830,00 zł
3.    w przypadku kształcenia powyżej 36  osób:
dla I roku studiów – 2 860,00 zł,
w tym za semestr zimowy – 1 430,00 zł, za semestr letni – 1 430,00 zł

Wysokość opłat i tryb ich wnoszenia regulowany jest przez Zarządzenie nr 89/2017 w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe w Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu podjęte w roku akademickim 2017/2018.

 

Regulamin studiów podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach reguluje – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 58/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. Senatu SUM

 

UWAGA !!!
Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi wystawiania faktur: tutaj

Kosmetologia z elementami podologii