Biotechnologia medyczna

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Organizatorem studiów podyplomowych na kierunku: Biotechnologia Medyczna jest Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Limit przyjęć
od 20 do 40 osób

Forma studiów
Studia podyplomowe na kierunku: biotechnologia medyczna trwają 2 semestry i obejmują łącznie 230 godzin (I semestr – 125 godzin i II semestr – 105 godzin). W trakcie dwóch semestrów zrealizowanych zostanie 115 godzin wykładów, 45 godzin seminariów i 70 godziny ćwiczeń.

Miejsce prowadzenia zajęć
Zajęcia na studiach podyplomowych (wykłady, seminaria i ćwiczenia) odbywać się będą w salach Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, jak również w Jednostkach Organizacyjnych wyżej wymienionego Wydziału, mieszczących się w Sosnowcu przy ulicach:

 • Jagiellońskiej 4,
 • Jedności 8,
 • Kasztanowej 3.

Dodatkowo, ćwiczenia z przedmiotu „Polimery i ich wykorzystanie w biotechnologii medycznej” prowadzone będą w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 34.
Sale wykładowe i seminaryjne wyposażone są w niezbędne zaplecze techniczne tj.: komputer, rzutnik multimedialny i dostęp do Internetu, natomiast sale ćwiczeniowe i laboratoryjne wyposażone są dodatkowo w sprzęt i urządzenia niezbędne do realizacji zaplanowanych zajęć dydaktycznych.

Dodatkowe informacje
Słuchacze studiów zobligowani są do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych i uzyskania wymaganych zaliczeń i zdania egzaminów.
Studia kończą się zdaniem egzaminu dyplomowego.
Potwierdzeniem złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym jest wydanie świadectwa ukończenia kształcenia podyplomowego.

Koszt studiów
Całkowity koszt studiów uwarunkowany będzie od ilości osób podejmujących kształcenie:
„Biotechnologia medyczna” (studia trwają 2 semestry)

 1. w przypadku kształcenia od 20 do 29 osób:
  dla I roku studiów- 3 400,00 zł,
  w tym za semestr zimowy – 1 700,00 zł, za semestr letni – 1 700,00 zł,
 2. w przypadku kształcenia 30 osób i powyżej:
  dla I roku studiów – 2 600,00 zł,

 

Regulamin studiów podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach reguluje – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 58/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. Senatu SUM

 

UWAGA !!!
Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi wystawiania faktur: tutaj

Biotechnologia medyczna