Analityka medyczna

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Od roku akademickiego 2018/19 zostaje zawieszone kształcenie na studiach podyplomowych w zakresie Analityki medycznej, prowadzonych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.


W roku akademickim 2020/21 nabór na ww. kierunek studiów podyplomowych nie będzie prowadzony.

 

Organizatorem studiów podyplomowych na kierunku: Analityka Medyczna jest Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.


Analityka Medyczna

Limit przyjęć:
od 24 do 40 osób

Forma studiów:
Studia podyplomowe na kierunku: Analityka medyczna trwają 3 semestry i obejmują łącznie 1145 godzin (I semestr – 390 godzin, II semestr – 435 godzin i III semestr 320). W trakcie trzech semestrów zrealizowanych zostanie 340 godzin wykładów, 200 godzin seminariów i 515 godzin ćwiczeń, prowadzonych w ramach bezpośrednich spotkań. Ponadto, zgodnie z obowiązującym programem kształcenia, część zajęć - 90 godzin wykładów i 10 godzin seminariów, realizowanych będzie w ramach technik i metod kształcenia na odległość - przedmioty w planie kształcenia oznaczone (*).

Koszt studiów:
Całkowity koszt studiów uwarunkowany będzie od ilości osób podejmujących kształcenie na kierunku Analityka medyczna (studia trwają 3 semestry):
1.    w przypadku kształcenia od 24 do 35 osób:
dla I roku studiów – 10 910,00 zł,
w tym za semestr zimowy – 5 455,00 zł, za semestr letni – 5 455,00 zł,
dla II roku studiów - za semestr zimowy – 5 455,00 zł
2.    w przypadku kształcenia powyżej 36 osób:
dla I roku studiów – 9 120,00 zł,
w tym za semestr zimowy – 4 560,00 zł, za semestr letni – 4 560,00 zł,
dla II roku studiów - za semestr zimowy - 4 560,00 zł

 

Uwaga !!!
Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi wystawiania faktur: tutaj

Wysokość opłat i tryb ich wnoszenia regulowany jest przez Zarządzenie nr 89/2017 w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe w Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej podjęte w roku akademickim 2017/2018.