Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

 

REKRUTACJA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ 2019/2020
Wszelkie informacje oraz formularze do pobrania znajdują się na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej SUM
http://sum.edu.pl/aktualnosci-sd

 

Informacje dla kandydatów chcących ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie w ramach Programu „Doktorat Wdrożeniowy” zostaną zamieszczone na stronie internetowej na początku lipca 2018 r.
Składanie papierów przewidywane jest na drugą połowę sierpnia, a termin rozmowy kwalifikacyjnej na pierwszą połowę września.

 

Na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu działają: Studium Doktoranckie oraz Kolegium Kształcenia Podyplomowego.
Studia doktoranckie prowadzone są w systemie stacjonarnym w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinach:

  • medycyna;
  • stomatologia;
  • biologia medyczna.

Kierownikiem Studium Doktoranckiego jest prof. dr hab. n. med. Bogna Drozdzowska. W roku akademickim 2016/2017 w Studium Doktoranckim studiuje 150 doktorantów.

Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu posiada prawo nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny, stomatologii i biologii medycznej, jak również uprawnienia do przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu naukowego.
Aktualnie Wydział ma przyznaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię naukową A.

 

Ankieta Oceny Studiów Doktoranckich - I Rok