Wydział Lekarski z Oddziałem Lek-Dent. w Zabrzu

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE 2016/2017
Wszelkie informacje oraz formularze do pobrania znajdują się w zakładce Rekrutacja

 

Na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu działają: Studium Doktoranckie oraz Kolegium Kształcenia Podyplomowego.
Studia doktoranckie prowadzone są w systemie stacjonarnym w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinach:

  • medycyna;
  • stomatologia;
  • biologia medyczna.

Kierownikiem Studium Doktoranckiego jest prof. dr hab. n. med. Bogna Drozdzowska. W roku akademickim 2013/2014 w Studium Doktoranckim studiuje 122 doktorantów.

Kolegium Kształcenia Podyplomowego organizuje kursy specjalizacyjne w ramach specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Rocznie odbywa się średnio 75 kursów do specjalizacji, na których zostaje przeszkolonych ok.1500 osób. Kierownikiem Kolegium Kształcenia Podyplomowego w Zabrzu prof. dr hab. n. med. Urszula Godula-Stuglik.

Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu posiada prawo nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny, stomatologii i biologii medycznej, jak również uprawnienia do przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu naukowego.
Aktualnie Wydział ma przyznaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię naukową A.