Diagnostyka Laboratoryjna

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Kontakt

Informacji udziela: inż. Dominika Sobocińska (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) 32 364 11 43

Adres do korespondencji
Studium Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Jedności 8
41-200 Sosnowiec

Pełnomocnik Rektora ds. specjalizacji dla Diagnostów Laboratoryjnych
dr hab. n. med. Aleksandra Mielczarek-Palacz
tel: 32 364-12-40
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konsultant wojewódzki ds. diagnostyki laboratoryjnej
Dr n med. Elżbieta Rabsztyn
Szpital Chirurgii Urazowej im. J. Daaba
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
ul. Bytomska 62
41-940 Piekary Śląskie
tel. 32/393 42 42
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Śląski Urząd Wojewódzki
Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej
ul. Jagiellońska 29
40-032 Katowice
tel 032 207 74 49

Informacje bieżące

Uprzejmie informuję, że Studium Kształcenia Podyplomowego WNF w Sosnowcu SUM w Katowicach,  otrzymało zgodę Dyrektora CMKP na przeprowadzenie wybranych kursów specjalizacyjnych w dziedzinie: laboratoryjnej diagnostyki medycznej, w trybie kształcenia na odległość.
W związku z powyższym  na platformie e-learningowej SUM w Katowicach dla Państwa zostaną przygotowane kursy:
•    SD-6-1/2020 pt.: „Badania układu odpornościowego” w terminie: 20.07-31.07.2020 (nabór wiosna 2018)
•    SD-6-2/2020  pt.: „Badania układu odpornościowego” w terminie: 22.07-05.08.2020 (nabór jesień 2018)
•    SD-6-3/2020 pt.: „Badania układu odpornościowego” w terminie: 27.07.-07.08.2020 (nabór jesień 2019)


INFORMACJA W SPRAWIE NABORU NA SPECJALIZACJĘ
Z DZIEDZINY LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA
ORAZ LABORATORYJNA HEMATOLOGIA MEDYCZNA

Uprzejmie informujemy, że Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, planuje rozpocząć kolejny proces doskonalenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych w dziedzinach  laboratoryjna diagnostyka medyczna oraz laboratoryjna hematologia medyczna.
Jednocześnie, uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (zmieniającej ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej), szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć diagnosta laboratoryjny, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. posiada prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;
  2. złożył – za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) – wniosek do wojewody śląskiego (tj. wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne);
  3. został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wniosek składa się w terminie od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja 2018 roku na postępowanie kwalifikacyjne, przeprowadzane – przez Wydział Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2018. Warunkiem złożenia wniosku, za pomocą SMK w wymaganym terminie, przez diagnostę laboratoryjnego, jest posiadanie konta w w/w systemie (wraz z uwierzytelnieniem tożsamości i weryfikacją uprawnień). Rejestracja Nowego Użytkownika (założenie konta w SMK) jest możliwa pod następującym adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl.

Serdecznie zapraszam
Dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka
Kierownik Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

 Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach uruchamia czterogodzinne szkolenie, noszące tytuł: „Specjalistyczny, medyczny język angielski”, dla diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów oraz lekarzy przygotowujących się do egzaminu z zakresu specjalistycznego języka obcego. Kolejne szkolenie planowane jest do realizacji po zebraniu 15 osób. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Panią inż. Dominiką Sobocińską tel. 32 364-11-43.

Serdecznie zapraszam
Katarzyna Winsz-Szczotka

 

Uwaga !!! Diagności Laboratoryjni, którzy rozpoczęli specjalizacje z różnych dziedzin diagnostyki laboratoryjnej   w Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM w Katowicach, mają obowiązek uzyskania zgody Pełnomocnika Rektora ds. specjalizacji w macierzystej uczelni na udział w kursach organizowanych przez inny ośrodek kształcenia

 

UWAGA!!!

Zmiana adresu dla osób, które będą składały dokumenty do Egzaminu Państowowego:

Śląski Urząd Wojewódzki
Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej
ul. Jagiellońska 29
40-032 Katowice
tel 032 207 74 49 

Osoby zainteresowane udziałem w kursach proszone są o telefoniczne zgłoszenie się do Kolegium Kształcenia Podyplomowego, tel.:032 364-11-43 nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

Informacje w sprawie egzaminu państwowego do specjalizacji można uzyskać na stronie http://www.cem.edu.pl/

Akty prawne

UWAGA !!! Komunikat CEM

W dniu 7 stycznia 2014 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. poz. 20).
W jego wyniku nastąpią istotne zmiany w przebiegu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych (zwanego dalej "PESDL"). Jednakże zgodnie z § 7 rozporządzenia, w najbliższej sesji egzaminacyjnej, która będzie odbywać się w okresie od dnia 15 kwietnia 2014 r. do dnia 31 maja 2014 r. egzamin zostanie przeprowadzony na dotychczasowych zasadach.
Ważne rozwiązanie wynika z § 3 rozporządzenia. Zgodnie z nim diagności laboratoryjni, którzy dotąd nie uzyskali tytułu specjalisty, mogą przystąpić do PESDL (od najbliższej sesji egzaminacyjnej) nawet wówczas, gdy według dotychczasowych przepisów utracili już uprawnienie do składania tego egzaminu.
Zgłoszenie do PESDL następuje na dotychczasowych zasadach, przy czym w myśl § 7 rozporządzenia, w przypadku sesji wiosennej 2014 r. termin złożenia wymaganych dokumentów oraz elektronicznego zgłoszenia upływa z dniem 31 stycznia 2014 r. W kolejnych latach czynności tych dla sesji wiosennej trzeba będzie dokonać do dnia 15 stycznia.

Plan kursów

 

Realizacja kursu jest uzależniona od ilości osób zainteresowanych.
Uprzejmie informuję, że formularze zgłoszeniowe na wybrane kursy należy przesyłać (jednorazowo na wszystkie kursy) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres:
Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec

Kontakt

Informacji  udziela:   inż. Dominika Sobocińska - tel.  (32) 364-11-43 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres do korespondencji
Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8

 

Pełnomocnik Rektora ds. Specjalizacji dla Diagnostów Laboratoryjnych
dr hab. n. med. Aleksandra Mielczarek-Palacz
tel: 32 364-12-40
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konsultant wojewódzki ds. mikrobiologii lekarskiej
Prof. dr hab n med Gayane Martirosian
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
40-752 Katowice Ligota, ul. Medyków 18
tel. 20-88-55020-88-300 wew.550
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Śląski Urząd Wojewódzki 
Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej
ul. Jagiellońska 29
40-032 Katowice
tel 032 207 74 49

Informacje bieżące

 

 

Uwaga !!!
Diagności Laboratoryjni, którzy rozpoczęli specjalizacje z różnych dziedzin diagnostyki laboratoryjnej w Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM w Katowicach, mają obowiązek uzyskania zgody Pełnomocnika Rektora ds. specjalizacji w macierzystej uczelni na udział w kursach organizowanych przez inny ośrodek kształcenia.

 

Akty prawne

 

UWAGA !!! Komunikat CEM

W dniu 7 stycznia 2014 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. poz. 20). W jego wyniku nastąpią istotne zmiany w przebiegu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych (zwanego dalej "PESDL"). Jednakże zgodnie z § 7 rozporządzenia,   w najbliższej sesji egzaminacyjnej, która będzie odbywać się w okresie od dnia 15 kwietnia 2014 r. do dnia 31 maja 2014 r. egzamin zostanie przeprowadzony na dotychczasowych zasadach. Ważne rozwiązanie wynika z § 3 rozporządzenia. Zgodnie z nim diagności laboratoryjni, którzy dotąd nie uzyskali tytułu specjalisty, mogą przystąpić do PESDL (od najbliższej sesji egzaminacyjnej) nawet wówczas, gdy według dotychczasowych przepisów utracili już uprawnienie do składania tego egzaminu. Zgłoszenie do PESDL następuje na dotychczasowych zasadach, przy czym w myśl § 7 rozporządzenia, w przypadku sesji wiosennej 2014 r. termin złożenia wymaganych dokumentów oraz elektronicznego zgłoszenia upływa z dniem 31 stycznia 2014 r. W kolejnych latach czynności tych dla sesji wiosennej trzeba będzie dokonać do dnia 15 stycznia.

Plan kursów

Realizacja kursu jest uzależniona od ilości osób zainteresowanych.
Uprzejmie informuję, że formularze zgłoszeniowe na wybrane kursy należy przesyłać (jednorazowo na wszystkie kursy) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres:
Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec

Dokumenty do pobrania

Program specjalizacji dostępny na stronie: www.cmkp.edu.pl

Kontakt

Informacji udziela:  inż. Dominika Sobocińska - tel.  (32) 364-11-43 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres do korespondencji
Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego
ul. Jedności 8
41-200 Sosnowiec

 

Pełnomocnik Rektora ds. Specjalizacji dla Diagnostów Laboratoryjnych
dr hab. n. med. Aleksandra Mielczarek-Palacz
tel: 32 364-12-40
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Konsultant wojewódzki ds. transfuzjologii klinicznej
lek. Izabela Trepka
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Raciborska 15
40-074 Katowice
tel. sekr. 32/208 -73- 01
fax. 32/251-61-44
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Śląski Urząd Wojewódzki
Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej
ul. Jagiellońska 29
40-032 Katowice
tel 032 207 74 49

Akty prawne

UWAGA !!! Komunikat CEM

W dniu 7 stycznia 2014 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. poz. 20).
W jego wyniku nastąpią istotne zmiany w przebiegu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych (zwanego dalej "PESDL"). Jednakże zgodnie z § 7 rozporządzenia, w najbliższej sesji egzaminacyjnej, która będzie odbywać się w okresie od dnia 15 kwietnia 2014 r. do dnia 31 maja 2014 r. egzamin zostanie przeprowadzony na dotychczasowych zasadach.
Ważne rozwiązanie wynika z § 3 rozporządzenia. Zgodnie z nim diagności laboratoryjni, którzy dotąd nie uzyskali tytułu specjalisty, mogą przystąpić do PESDL (od najbliższej sesji egzaminacyjnej) nawet wówczas, gdy według dotychczasowych przepisów utracili już uprawnienie do składania tego egzaminu.
Zgłoszenie do PESDL następuje na dotychczasowych zasadach, przy czym w myśl § 7 rozporządzenia, w przypadku sesji wiosennej 2014 r. termin złożenia wymaganych dokumentów oraz elektronicznego zgłoszenia upływa z dniem 31 stycznia 2014 r. W kolejnych latach czynności tych dla sesji wiosennej trzeba będzie dokonać do dnia 15 stycznia.

Informacje bieżące

UWAGA!!!
Zmiana adresu dla osób, które będą składały dokumenty do Egzaminu Państwowego

Śląski Urząd Wojewódzki
Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej
ul. Jagiellońska 29
40-032 Katowice
tel 032 207 74 49

 

Dokumenty do pobrania

 

Program specjalizacji dostępny na stronie: www.cmkp.edu.pl

Informacje bieżące


INFORMACJA W SPRAWIE NABORU NA SPECJALIZACJĘ
Z DZIEDZINY LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA
ORAZ LABORATORYJNA HEMATOLOGIA MEDYCZNA

Uprzejmie informujemy, że Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, planuje rozpocząć kolejny proces doskonalenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych w dziedzinach  laboratoryjna diagnostyka medyczna oraz laboratoryjna hematologia medyczna.
Jednocześnie, uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (zmieniającej ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej), szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć diagnosta laboratoryjny, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. posiada prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;
  2. złożył – za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) – wniosek do wojewody śląskiego (tj. wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne);
  3. został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wniosek składa się w terminie od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja 2018 roku na postępowanie kwalifikacyjne, przeprowadzane – przez Wydział Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2018. Warunkiem złożenia wniosku, za pomocą SMK w wymaganym terminie, przez diagnostę laboratoryjnego, jest posiadanie konta w w/w systemie (wraz z uwierzytelnieniem tożsamości i weryfikacją uprawnień). Rejestracja Nowego Użytkownika (założenie konta w SMK) jest możliwa pod następującym adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl.

Serdecznie zapraszam
Dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka
Kierownik Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

Kontakt

Informacji  udziela:   inż. Dominika Sobocińska - tel.  (32) 364-11-43 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres do korespondencji
Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8

Akty prawne

 

Dokumenty do pobrania