REKRUTACJA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ 2019/2020

Wszelkie informacje oraz formularze do pobrania znajdują się na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej SUM

http://sum.edu.pl/rekrutacja-do-szkoly-doktorskiej/komunikaty-komisji-rekrutacyjnych/10136-nauki-farmaceutyczne-szkola-doktorska-rekrutacja-2019-2020