Informacje w sprawie warunków i trybu rekrutacji do SZKOŁY DOKTORSKIEJ Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w roku akademickim 2019/2020 będą zamieszczone na stronie internetowej Uczelni pod adresem:

http://sum.edu.pl/rekrutacja-do-szkoly-doktorskiej