Terminy składania dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

REKRUTACJA NA  STACJONARNE
STUDIA DOKTORANCKIE
na rok akademicki 2018/2019

Termin składania dokumentów przez kandydatów:

do 19 lipca 2018 r. (do godz. 14.00)

w Studium Doktoranckim – Dziekanat Wydziału Lekarskiego
ul. Medyków 18, 40-752 Katowice – Ligota, pokój nr 207 (tel. (32) 2088-671)

Termin rozmowy kwalifikacyjnej przed Wydziałową Komisją Rekrutacyjną:

10 września 2018 r. od godz. 9.00

(kandydaci zostaną indywidualnie poinformowani o godzinie rozmowy kwalifikacyjnej).

 

W Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, w Wydziale Lekarskim w Katowicach w roku akademickim 2017/2018 prowadzone będą studia doktoranckie stacjonarne w obszarze nauk medycznych w dziedzinie: nauk medycznych:

  1. w dyscyplinie medycyna
  2. w dyscyplinie biologia medyczna

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

  • postępowania formalnego (złożenie przez kandydatów wszystkich wymaganych dokumentów),
  • postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej w ramach której kandydat zobowiązany jest przedstawić m.in. ogólna koncepcję planowanych badań naukowych,
  • decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia doktoranckie.