REKRUTACJA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ 2019/2020

Wszelkie informacje oraz formularze do pobrania znajdują się na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej SUM
http://sum.edu.pl/aktualnosci-sd