Warunki i tryb rekrutacji na niestacjonarne studia doktoranckie w języku angielskim

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

W roku akademickim 2018/2019 w Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prowadzone będą niestacjonarne studia doktoranckie w języku angielskim w dziedzinach:

nauki medyczne, dyscyplina medycyna,
nauki o zdrowiu.

Limit przyjęć w roku akademickim 2018/2019 wynosi 10 osób.

Dokumenty należy składać w terminie:
25 lipiec 2018 r.
w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach - Studium Doktoranckie
ul. Medyków 12, 40-752 Katowice – Ligota, pokój nr 111 tel. 32-20-88-572

Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej przed Wydziałową Komisją Rekrutacyjną:
4 wrzesień 2018 r.