Limity przyjęć

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Zarządzenie Nr 108/2017 z dnia 24.07.2017 r.
Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
zmieniające Zarządzenie Nr 65/2017 z dnia 17.05.2017 r. z późn. zm.
w sprawie:
ustalenia liczby miejsc na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich oraz
niestacjonarnych studiów doktoranckich w języku angielskim, w roku akademickim 2017/2018


Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1842 z późn. zm.), § 4 ust. 3 Regulaminu studiów doktoranckich oraz § 51 ust. 4 Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (t. j. Uchwała Nr 35/2017 Senatu SUM z dnia 22.03.2017 r.) niniejszym zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. W § 1 Zarządzenia Nr 65/2017 z dnia 17.05.2017 r. z późn. zm. ust . 1 otrzymuje nowe brzmienie:

  „1) na Wydziale Lekarskim w Katowicach - 30 miejsc;
  w tym w ramach programu „Doktorat Wdrożeniowy” - 9 miejsc;
 2. na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu - 43 miejsca;
  w tym w ramach programu „Doktorat Wdrożeniowy” - 8 miejsc;
 3. na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu - 25 miejsc;
  w tym w ramach programu „Doktorat Wdrożeniowy” - 6 miejsc;
 4. na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach - 30 miejsc;
 5. na Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu -25 miejsc;”

§ 2

Pozostałe zapisy Zarządzenia Nr 65/2017 r. z dnia 17.05.2017 r. z późn. zm. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach nie ulegają zmianie.

§ 3

Treść niniejszego Zarządzenia polecam umieścić na stronie internetowej Uczelni.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki

 

 

 

Zarządzenie Nr 85/2017 z dnia 23.06.2017 r.
Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
zmieniające Zarządzenie Nr 65/2017 z dnia 17.05.2017 r.
w sprawie:    
ustalenia liczby miejsc na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich
oraz niestacjonarnych studiów doktoranckich w języku angielskim,
w roku akademickim 2017/2018

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1842 z późn. zm.), § 4 ust. 3 Regulaminu studiów doktoranckich oraz § 51 ust. 4 Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (t. j. Uchwała Nr 35/2017 Senatu SUM z dnia 22.03.2017 r.) niniejszym zarządzam, co następuje:

§ 1

W § 1 pkt. 3) Zarządzenia Nr 65/2017 z dnia 17.05.2017 r. otrzymuje nowe brzmienie:

„3) na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu  -  35 miejsc;”

§ 2

Pozostałe zapisy Zarządzenia Nr 65/2017 r. z dnia 17.05.2017 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach nie ulegają zmianie.

§ 3

Treść niniejszego Zarządzenia polecam umieścić na stronie internetowej Uczelni.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki

 

Zarządzenie Nr 65/2017 z dnia 17.05.2017 r.
Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

w sprawie:    
ustalenia liczby miejsc na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich
oraz niestacjonarnych studiów doktoranckich w języku angielskim,
w roku akademickim 2017/2018

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1842 z późn. zm.), § 4 ust. 3 Regulaminu studiów doktoranckich oraz § 51 ust. 4 Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (t. j. Uchwała Nr 35/2017 Senatu SUM z dnia 22.03.2017 r.) niniejszym zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Ustalam w roku akademickim 2017/2018 liczbę miejsc na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich:
  1. na Wydziale Lekarskim w Katowicach - 25 miejsc;
  2. na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu - 30 miejsc;
  3. na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu - 25 miejsc;
  4. na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach - 30 miejsc;
  5. na Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu - 25 miejsc.
 2. Ustalam w roku akademickim 2017/2018 liczbę miejsc na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w języku angielskim:
  1. na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach - 10 miejsc;
  2. na Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu - 20 miejsc.

§ 2

Treść niniejszego Zarządzenia polecam umieścić na stronie internetowej Uczelni.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki