Rekrutacja

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe w zakresie „Terapia neurorozwojowa”,

Wymagane dokumenty:

  1. podanie, które jest dostępne w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz na stronie internetowej Uczelni  /można pobrać tutaj /,
  2. kwestionariusz osobowy, którego wzór jest dostępny w Dziekanacie  Wydziału Nauk o Zdrowiu  /można pobrać tutaj / ,
  3. odpis lub poświadczoną notarialnie kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  4. trzy fotografie, o wymiarach 40 x 55 mm,
  5. skierowanie, w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez pracodawcę,
  6. zobowiązanie do wnoszenia opłat za studia podyplomowe /można pobrać tutaj /

Zgłoszenia:
Kandydat ubiegający się o rozpoczęcie kształcenia podyplomowego składa dokumenty w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 12, 40 – 752 Katowice lub przesyła listem poleconym na w/w adres z dopiskiem na kopercie „ Studia podyplomowe”

Przyjęcia interesantów  w pokoju 101-102 w godzinach:
poniedziałek 12:00 - 15:00
wtorek 7:30 – 13:00
środa 12:00 – 15:00
czwartek nieczynne
piątek 9:00 – 13:00

Kierownik Studiów Podyplomowych:
dr hab. n. o zdr. Małgorzata Domagalska-Szopa

Sekretariat :
Mariola Basak
tel. 32 20 88 667
fax 32 20 88 843
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator Studiów podyplomowych:
dr hab. n. o zdr. Małgorzata Domagalska-Szopa

Termin składania dokumentów:   
nabór otwarty

Postępowanie kwalifikacyjne
Postępowanie kwalifikacyjne, odbędzie się zgodnie do zapisów „Regulaminem Studiów Podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym” (Załącznik nr 1 do Uchwały nr 162/2009 z 1 lipca 2009 r. Senatu SUM). Przeprowadza je Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę formalną złożonych dokumentów oraz  rozmowę kwalifikacyjną (przeprowadzoną w przypadku, gdy liczba osób składających podanie o przyjęcie na studia podyplomowe przekroczy liczbę wolnych miejsc). O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni listownie. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, a w przypadku przeprowadzanych rozmów kwalifikacyjnych, wynik postępowania kwalifikacyjnego, prowadzonego przez Komisję Rekrutacyjną

Terapia neurorozwojowa