Lista rankingowa osób przyjętych na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich
w roku akademickim 2018/2019