Termin składania dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Termin składania dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na Studia Doktoranckie
Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW PRZEZ KANDYDATÓW NA STUDIA DOKTORANCKIE:
do 11 września 2018 r. (II nabór),
Dziekanat otwarty od pon.-pt. w godz. 9:00-14:00

 

TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ:
21-24 września 2018 r.
(kandydaci zostaną indywidualnie poinformowani o godzinie rozmowy kwalifikacyjnej)

 

Datą złożenia dokumentów jest dzień ich przekazania do sekretariatu Studium Doktoranckiego Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu
(ul. Piekarska 18, pok. nr 8, tel.(32) 397-65-47)
Skierowanie dot. badań lekarskich należy odebrać w sekretariacie Studium Doktoranckiego

 

Uwaga !
Kandydaci na studia doktoranckie, którzy nie złożą wszystkich dokumentów w terminie wyznaczonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną nie zostaną dopuszczeni do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną podane do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczone na stronie internetowej Uczelni.