Skład Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Skład Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnejna studia doktoranckie
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
na rok akademicki 2018/2019

Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Bogna Drozdowska – Kierownik Studium Doktoranckiego

Członkowie:
Prof. dr hab. Sławomir Kasperczyk - Prodziekan
Prof. dr hab. Stefan Baron
Prof. dr hab. Radosław Gawlik
Prof. dr hab. Beata Średniawa
Dr hab. Krystyna Tyrpień-Golder, prof. nadzw. SUM
Dr hab. Joanna Oświęcimska
Dr hab. Lidia Postek-Stefańska

Doktorant:
Lek. Anna Saran