Zasady redagowania rozpraw doktorskich

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Rozpoczynamy II nabór na Studia Doktoranckie w Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

W Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w roku akademickim 2017/2018 prowadzone będą studia doktoranckie stacjonarne w obszarze nauk o zdrowiu i nauk medycznych w dyscyplinie medycyna. Proces rekrutacji rozpoczyna się od dnia 19 września i potrwa do 27 września 2017 roku.

Zapraszamy serdecznie !!!

CEL FUNDACJI

Zamiarem CZESŁAW M. RODKIEWICZ SCHOLARSHIP FOUNDATION jest jednorazowe dofinansowanie polskich studentów doktorantów w celu ułatwienia im kontynuowania studiów doktoranckich.

WARUNKI ORAZ SELEKCJA

Kandydaci muszą być obywatelami polskimi, na stałe mieszkającymi w Polsce, posiadającymi dyplom ukończenia uczelni wyższej w Polsce i studiującymi na polskiej uczelni, lub w instytucie naukowym w celu uzyskania tytułu doktora. Badania muszą być prowadzone przez inżynierów w dziedzinie powiązania techniki z naukami medycznymi. Podczas selekcji kandydatów brany będzie pod uwagę temat pracy doktorskiej oraz jej wpływ na naukę, osiągnięcia akademickie aplikanta, oraz opinie promotora i dwóch niezależnych pracowników naukowych. Otwarty przewód doktorski jest warunkiem koniecznym do złożenia podania.

SUBWENCJA

Każdy z dwóch wyselekcjonowanych kandydatów otrzyma jednorazową bezzwrotną subwencję w wysokości CAD$4,000.00 (dolarów kanadyjskich). Żaden kandydat nie może otrzymać subwencji kolejnie więcej niż dwa razy.
W ciągu 16 lat działalności Fundacja przekazała w stypendiach CDN$ 160.000

APLIKACJE

Wypełniona aplikacja oraz wymagane dokumenty muszą być wysłane na adres kanadyjski do dnia 30 kwietnia 2016. Decyduje data stempla pocztowego. Zarząd Fundacji podejmie decyzję do września 2016. Aplikacje można ściągnąć z następującej strony internetowej: http://republika.pl/cmrsf

Oryginał wiadomości po kliknięciu tutaj

Szanowni Państwo,

W dniu 27.05.2015 rozpoczyna się rekrutacja na Studia Doktoranckie na Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów.

Czytaj więcej ...

Pragnę poinformować, że na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w roku akademickim 2015/2016, prowadzony jest nabór na studia podyplomowe w zakresie:

  • Analityki medycznej,
  • Biotechnologii medycznej,
  • Homeopatii w medycynie niekonwencjonalnej i farmacji
  • Farmacji przemysłowej,
  • Kosmetologii z elementami medycyny estetycznej,
  • Kosmetologii z elementami podologii,
  • Marketingu farmaceutycznego,
  • Monitorowania badań klinicznych.

Termin składania dokumentów: od 15 czerwca 2015 r. do 28 sierpnia 2015 r.
Miejsce składania dokumentów: Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec.
Przyjęcia interesantów: od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00–14:00, pok. nr 19, kampus E.

Kierownik Studiów Podyplomowych
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr n. biol. Małgorzata Kępa

Informujemy, że inauguracja roku akademickiego 2014/2015 dla I roku studiów doktoranckich Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu odbędzie się w dniu 10 października 2014 r. o godz. 8.30 w Sali Rady Wydziału w Zabrzu