Zarządzenie Nr 206/2012z dnia 21.11.2012 r.  Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2012/2013

Zarządzenie Nr 125/2012 z dnia 02.08.2012 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zmieniające Zarządzenie Nr 82/2007 z dnia 14.09.2007 r. z późn. zm.w sprawie: wprowadzenia zmian w „Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”.