Wydział Lekarski w Katowicach


Wydział Lekarsko-Dentystyczny w Zabrzu


Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach


Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu