Zasady redagowania rozpraw doktorskich

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych informuje, iż w ramach umowy zawartej w dniu 22.02.2018 r. pomiędzy firmą Benefit Systems S.A. i Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach można dokonać zakupu karnetu sportowego uprawniającego do korzystania z usług sportowych i rekreacyjnych w różnych obiektach na terenie całego kraju.

Dla kogo: Oferta skierowana jest do pracowników, emerytów i rencistów SUM, a także członków ich rodzin oraz uczestników studiów doktoranckich.

Wiecej informacji na stronie SUM w dziale Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w zakładce Karnety sportowe

http://sum.edu.pl/karnety-sportowe/benefit-systems-s-a

Zasady udzielania zgody na krajowe i zagraniczne wyjazdy doktorantów reguluje Zarządzenie Nr 247/2018 z dnia 21.12.2018 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: udzielania zgody oraz rozliczania wyjazdów krajowych i zagranicznych studentów i doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach