Zasady redagowania rozpraw doktorskich

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

 

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

Zarządzenie nr 50/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: udzielania zgody oraz rozliczania wyjazdów krajowych i zagranicznych studentów i doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 50/2014

 

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 50/2014

 

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 50/2014

 

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 50/2014

 

 

Tabela do ewidencji praktyk zawodowych Wykaz godzin dydaktycznych...

plik doc

plik pdf

 

 

Pobierz formularze

podanie o przyjęcie na studia doktoranckie
karta informacyjna doktoranta
oświadczenie- regulamin studiów doktoranckich
oświadczenie kierownika jednostki
oświadczenie opiekuna naukowego1.
oświadczenie opiekuna naukowego2.
zaświadczenie lekarskie
warunki rekrutacji 2014
arkusz oceny kandydata 2014

Termin składania dokumentów przez kandydatów na studia doktoranckie:
od 27 maja 2014 r. do 11 lipca 2014 r. w godzinach od 9:00 - 14.00

Wydział Zdrowia Publicznego 41-902 Bytom, ul. Piekarska 18 (pok. nr 3)
Termin rozmowy kwalifikacyjnej:
15 lipca 2014 r.

 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2014/2015 w Wydziale Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Przyjęcia na studia doktoranckie w Wydziale Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach określa Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015.

Ponadto należy złożyć wymienione poniżej dokumenty:

  1. kartę informacyjną doktoranta,
  2. kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
  3. kserokokopię książeczki sanitarno-epidemiolodicznej (oryginał do wglądu) - jeżeli kandydat posiada aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne.

Datą złożenia dokumentów jest data ich wpływu do sekretariatu studium doktoranckiego Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.