Zasady redagowania rozpraw doktorskich

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Wytyczne dotyczące rozprawy doktorskiej realizowanej w formie
cyklu publikacji w Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Wytyczne dotyczące rozprawy doktorskiej realizowanej w formie cyklu publikacji mają charakter wewnętrzny, wewnątrzwydziałowy.

  1. Cykl publikacji opublikowanych lub przyjętych do druku po wszczęciu przewodu doktorskiego
  • minimum: 1 praca poglądowa oraz 1 praca oryginalna lub 2 prace oryginalne
  • zalecane: 3 lub więcej publikacji (prace oryginalne lub oryginalne i poglądowe)
  • łączna ilość punktów ministerialnych w cyklu publikacji- minimum 45 punktów
  • zalecane: przynajmniej jedna publikacja z IF (z listy filadelfijskiej)
  • kolejność autorów: doktorant, promotor pomocniczy, promotor
  • w co najmniej dwóch publikacjach doktorant jest 1 autorem, jeżeli jest więcej publikacji to w pozostałych może być drugim autorem
  • udział doktoranta w publikacji- minimum 60 %
  • zalecana maksymalna ilość autorów: 5

 

Zalecenia dotyczące zasad redagowania rozpraw doktorskich - doktorat jako książka