Wykaz dokumentów do złożenia pracy doktorskiej

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Dokumenty wymagane przy złożeniu rozprawy doktorskiej
w Dziekanacie Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu

  • Rozprawę doktorską należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu w 3 egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz powinien być podpisany na stronie tytułowej przez Promotora z datą i dopiskiem „akceptuję”. Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku polskim i w języku angielskim,
  • Pełna rozprawa doktorska zapisana na nośniku danych (płyta CD) w wersji PDF,
  • Płytę należy umieścić w dokładnie opisanym, plastikowym opakowaniu za pomocą wzoru poniżej:

 

Imię i nazwisko   .....................................
Tytuł rozprawy doktorskiej:  .....................................
Uczelnia/Wydział:  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Miejsce/rok:  Bytom, ......................