Praktyka zawodowa

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

 Słuchacze studiów podyplomowych, zobowiązani są do odbycia:

  1. praktycznej nauki zawodu w wymiarze 180 godzin. Zajęcia prowadzone będą w medycznych laboratoriach diagnostycznych, w trakcie roku akademickiego. Mają one na celu wykształcenie umiejętności praktycznych w zakresie czynności niezbędnych do prowadzenia badań laboratoryjnych z zakresu diagnostyki biochemicznej, hematologicznej, mikrobiologicznej i analityki ogólnej. Słuchacze studiów podyplomowych są jednocześnie wdrażani do systemu organizacji pracy zespołowej w jednostkach ochrony zdrowia,

  2. praktyki zawodowej wakacyjnej w wymiarze 120 godzin. Praktykę zawodową odbywają słuchacze w medycznym laboratorium diagnostycznym w pracowniach: hematologii laboratoryjnej, mikrobiologii, parazytologii i serologii grup krwi.