Terminy składania wniosków

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Wnioski o:

  • przydział miejsca w Domu Studenta - do 31  sierpnia  2018 r.
  • stypendium socjalne - do 15  września 2018 r.
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - do 15  września 2018 r.
  • stypendium dla najlepszych doktorantów - do 30  września 2018 r.

należy złożyć w Studium Doktoranckim Wydziału Lekarskiego w Katowicach, przy ul. Medyków 18, pok. Nr 207 (prośba o osobiste złożenie wniosków). Doktoranci I roku składają wnioski w terminie do dnia 30 września 2018 r.

Do wniosku o przyznanie w/w świadczeń pomocy materialnej doktorant jest obowiązany do złożenia oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku/jednych studiach doktoranckich.  Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu. Szczegółowe informacje w Studium Doktoranckim Wydziału Lekarskiego w Katowicach, tel. (32) 2088671

Regulamin oraz załączniki dostępne są na stronie internetowej uczelni www.sum.edu.pl Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2018 z dnia 21.03.2018 r. Rektora SUM stanowiący Załącznik do Zarządzenia Nr 82/2007 z dnia 14.09.2007 r. oraz w Studium Doktoranckim Wydziału Lekarskiego w Katowicach.