Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

UWAGA Studenci i Doktoranci !!!

Informujemy, iż w związku z aktualizacją Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (dotyczy również doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie przed 01.10.2019 r.), terminy oraz zasady składania wniosków stypendialnych na rok akademicki 2020/2021 zostaną podane na stronie internetowej SUM w późniejszym czasie.

Sekcja ds. Rekrutacji i Świadczeń dla Studentów

 

Zasady przyznawania świadczeń dla doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach regulują zapisy Zarządzenia Nr 143/2019 z dnia 30.08.2019 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, z późn. zm.

Ostatnia zmiana ww. Regulaminu została wprowadzona Zarządzeniem Nr 147/2019 z dnia 13.09.2019 r. Rektora  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.