Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach regulują zapisy Zarządzenia Nr 82/2007 z dnia 14.09.2007 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, z późn. zm.

Ostatnia zmiana ww. Regulaminu została wprowadzona Zarządzeniem Nr 134/2017 z dnia 31.08.2017 r. Rektora  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.