Wniosek o stypendium socjalne wraz z dokumentami składa się w terminie do 15 września w Sekretariacie Studium
Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów wraz z dokumentami składa się w terminie do 30 września w Sekretariacie Studium
Doktoranci I roku składają wnioski do 30 września