Terminy składania wniosków

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Wniosek o stypendium socjalne wraz z dokumentami składa się w terminie do 15 września w Sekretariacie Studium Doktoranckiego

Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów wraz z dokumentami składa się w terminie do 30 września w Sekretariacie Studium Doktoranckiego

Doktoranci I roku składają wnioski do 30 września