Terminy składania wniosków

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej należy składać w Sekretariacie Studium Doktoranckiego Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach (proszę o osobiste składanie wniosków)
w terminach:

30 września doktoranci I, II, III i IV roku

  • stypendium dla najlepszych doktorantów

 

30 września doktoranci I roku

  • stypendium socjalne
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 

15 września doktoranci II, III i IV roku

  • stypendium socjalne
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Do wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej (również stypendium Rektora) należy dołączyć załącznik nr 7 – oświadczenie o nie pobieraniu ww. świadczeń na innych kierunkach studiów/studiach doktoranckich lub w innej uczelni.