Terminy składania wniosków

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej należy składać w Sekretariacie Kolegium Szkoły Doktorskiej Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, ul. Medyków 12, piętro I pokój  nr 111 (tel. 32 208 85 90).

Proszę o osobiste składanie wniosków w terminach:
30 września doktoranci II, III i IV roku
•    stypendium dla najlepszych doktorantów

15 września doktoranci II, III i IV roku
•    stypendium socjalne
•    stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Do wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej (również stypendium Rektora) należy dołączyć załącznik nr 7 – oświadczenie o nie pobieraniu ww. świadczeń na innych kierunkach studiów/studiach doktoranckich lub w innej uczelni.