Plan kształcenia

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 


Technologie Informatyczne w Medycynie i Farmacji

Warunkiem ukończenia niestacjonarnych studiów podyplomowych „Technologie informatyczne w medycynie i farmacji” jest zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów oraz przedstawienie i obrona pracy dyplomowej.
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów podpisane przez Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Absolwentowi jednolitych studiów podyplomowych „Technologie informatyczne w medycynie i farmacji”, będącemu diagnostą laboratoryjnym, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 pkt 2 Uchwały Nr 5/2006 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 13 stycznia 2006 r., w sprawie określenia sposobu doskonalenia zawodowego przez diagnostów laboratoryjnych (pismo L.dz.607/02/2010 z 02.02.2010 r.), za udział w szkoleniu podyplomowym przysługuje 40 punktów edukacyjnych.

Szczegółowy plan kształcenia możesz pobrać tutaj

Technologie informatyczne w medycynie i farmacji