Plan kształcenia

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Edukacja zdrowotna z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności i żywienia