Plan i efekty kształcenia

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Plan kształcenia do pobrania tutaj

Efekty kształcenia do pobrania tutaj

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich zajęć, stosownie do wymogów przewidzianych w programie studiów. Po ukończeniu studiów podyplomowych „Gerontologia i opieka nad osobami starszymi” słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Władze Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Gerontologia i opieka nad osobami starszymi