Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Śląski Uniwersytet Medyczny zaprasza na specjalizacje w dziedzinie Pielęgniarstwa diabetologicznego  lub Pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek realizowane w trybie mieszanym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania.

Cel specjalizacji:  Przygotowanie pielęgniarki do sprawowania kompleksowej opieki nad pacjentem chorym na cukrzycę oraz do roli edukatora pacjentów i ich rodzin.

O zakwalifikowaniu się na specjalizacje będzie decydowała kolejność złożenia kompletnej wymaganej dokumentacji, w tym:
• wypełnionego formularza zgłoszeniowego (formularz dostępny na stronie SUM w zakładce)
• kserokopii dokumentu Prawa Wykonywania Zawodu
• dokumentu potwierdzającego minimum 2-letni staż pracy w dziedzinie pielęgniarstwa w okresie ostatnich pięciu lat

Dokumenty należy złożyć w białych teczkach z opisem zawierającym imię i nazwisko kandydata, nazwę specjalizacji ,,Specjalizacja z pielęgniarstwa diabetologicznego” w jednym z niżej podanych miejsc (osobiście lub przesłać pocztą) do dnia 28.06.2013r:

1. Zakład Promocji Zdrowia i Pielęgniarstwa Środowiskowego Wydziału Opieki Zdrowotnej,
ul. Medyków 12, 40-752 Katowice-Ligota

2. Sekretariat Kliniki Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych (8 piętro) SPSK nr7 SUM ,
ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice-Ochojec

Organizacja specjalizacji:
• Zajęcia teoretyczne- Spotkania będą się odbywały  4  dni w miesiącu (2 weekendy- sobota, niedziela)
• Zajęcia praktyczne: według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu

Koszt specjalizacji:
Specjalizacja z pielęgniarstwa diabetologicznego: 3 320 zł brutto/ osobę (płatne w 4 ratach po 830 zł) na konto organizatora (informacja o numerze konta zostanie podana w dniu rozmowy kwalifikacyjne).
Specjalizacja z pielęgniarstwa rodzinnego: 3 120 zł brutto/osobę (płatne w 4 ratach po 780 zł) na konto organizatora (informacja o numerze konta zostanie podana w dniu rozmowy kwalifikacyjne).

ZAPRASZAMY!

Więcej informacji pod numerem telefonu:  (32)3598277.  Osoby, które złożą formularz zgłoszeniowy zostaną poinformowane o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego i terminie egzaminu wstępnego. Po zdaniu egzaminu wstępnego i uzyskaniu  informacji o zakwalifikowaniu na specjalizację należy wpłacić pierwszą ratę.  Istnieje możliwość częściowej refundacji kosztów uczestnictwa zgodnie z procedurami OIPiP właściwej dla miejsca wykonywania zawodu (OIPiP w Katowicach - uchwała 134/2012,  na podstawie której możliwa jest refundacja  50% kosztów kształcenia, jednak nie więcej niż 2000 zł). Wniosek o refundację kosztów dostępny na stronach właściwej Izby. Wnioski o zaliczenie modułów, jednostek modułowych, szkolenia praktycznego specjalizacji są dostępne na stronach SUM i mogą być składane podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że pierwsze zajęcia z zakresu specjalizacji z pielęgniarstwa diabetologicznego organizowanej przez Wydział Nauk o Zdrowiu odbędą się w dniach:

12.10.2013 (sobota) od godz. 9.00 
13.10.2013 (niedziela) od godziny 9.00
w Centrum Dydaktycznym (ul. Medyków 12c, Katowice – Ligota).
Informujemy również o terminach zjazdów do konca roku kalendarzowego: 
26.10.2013 od godz. 9.00 
27.10.2013 od godz. 9.00 
16.11.2013 od godz. 9.00 
17.11.2013 od godz. 9.00 
30.11.2013 od godz. 9.00 
01.12.2013 od godz. 9.00 
07.12.2013 od godz. 9.00 
08.12.2013 od godz. 9.00 
21.12.2013 od godz. 9.00 
22.12.2013 od godz. 9.00

Z poważaniem
Agnieszka Młynarska
Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego

 

Szanowni Państwo, Uczestnicy Specjalizacji z Pielęgniarstwa Diabetologicznego, uprzejmie informujemy o  terminach zajęć teoretycznych w ramach specjalizacji z pielęgniarstwa  diabetologicznego (blok specjalistyczny) prowadzonej przez Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach:

11.05.2014  
24.05.2014  
25.05.2014  
07.06.2014  
08.06.2014  
06.09.2014
07.09.2014
20.09.2014
21.09.2014
11.10.2014
12.10.2014
25.10.2014
26.10.2014
15.11.2014
16.11.2014
29.11.2014
30.11.2014
06.12.2014
07.12.2014
13.12.2014
14.12.2014
10.01.2015
11.01.2015
17.01.2015   Egzamin z zajęć teoretycznych bloku specjalistycznego

Szczegółowy harmonogram zajęć stażowych wraz z podziałem na grupy oraz zajęć teoretycznych z podziałem na moduły jest dostępny w Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego (tel.32 3598277).

Z poważaniem
Dr n. med. Beata Hornik – Kierownik specjalizacji

WNoZK - Studium Kształcenia Podyplomowego