Rada Programowa

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Skład Rady Programowej Studium Doktoranckiego

  1. Prof. dr hab. n. med. Iwona Żak - Przewodnicząca
  2. Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior
  3. Dr hab. n. med. Jacek Durmała
  4. Dr hab. n. med. Tomasz Irzyniec
  5. Dr hab. n. hum. Monika Bąk-Sosnowska

Mgr Ziemowit Wójcik - Przedstawiciel Samorządu Doktorantów

Zasady realizacji projektu badawczego

Sprawozdanie z przebiegu studiów doktoranckich