Rada Programowa

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Rada Programowa Studium Doktoranckiego
Wydziału nauk Medycznych w Katowicach na kadencję 2016 – 2020

Przewodniczący
Kierownik Studium Doktoranckiego
prof. dr hab. n. med. Ewa OBUCHOWICZ

Prodziekan ds. działalności naukowo - badawczej
prof. dr hab. n. med. Andrzej WITEK

Członkowie:

prof. dr hab. n. med. Katarzyna MIZIA – STEC
prof. dr hab. n. med. Aleksander L. SIEROŃ
prof. dr hab. n. med. Piotr CZEKAJ

Przedstawiciel Samorządu Doktorantów:
lek. Agnieszka Wiórek