Skład Rady Programowej
Studium Doktoranckiego Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu

1.    dr hab. n. med. Bartosz Hudzik- Przewodniczący Rady
2.    prof. dr hab. n med. Małgorzata Muc-Wierzgoń
3.    prof. dr hab. n. med. Marek Mandera
4.    dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok
5.    dr hab. n. przyr. Ewa Marchwińska-Wyrwał
6.    dr hab. n. med. Renata Polaniak
7.    dr hab. n. med. Sebastian Grosicki
8.    dr hab. n. med. Jerzy Słowiński
9.    mgr Anna Spychała- przedstawiciel doktorantów