Rada Programowa

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Skład Rady Programowej
Studium Doktoranckiego Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu
na kadencję 2016 -2020

dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok
dr hab. n. med. Sebastian Grosicki
prof. dr hab. n. med. Marek Mandera
prof. dr hab. n. med. Małgorzata  Muc-Wierzgoń
dr hab. n. przyr. Ewa Marchwińska-Wyrwał
dr hab. n. med. Renata Polaniak
dr hab. n. med. Jerzy Słowiński
dr hab. n. med. Bartosz Hudzik
mgr Anna Spychała – przedstawiciel doktorantów