Rada Programowa

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Kierownikiem Studium Doktoranckiego jest prof. dr hab. n. med. Bogna Drozdzowska. W roku akademickim 2018/2019 w Studium Doktoranckim studiuje ponad 180 doktorantów.

Skład Rady Programowej:

  1. Prof. dr hab. Bogna Drozdzowska  
  2. Prof. dr hab. Sławomir Kasperczyk
  3. Prof. dr hab. Radosław Gawlik
  4. Dr hab. Zbigniew Nawrat
  5. Dr hab. Lidia Postek-Stefańska
  6. Przedstawiciel Doktorantów