Studia doktoranckie stacjonarne.
Czas trwania studiów: 4 lata