1. krótkie wprowadzenie
  2. założenia i cele pracy
  3. materiał z kryteriami włączenia i wyłączenia
  4. metody badawcze
  5. wyniki (tylko najważniejsze)
  6. wnioski końcowe

Tezy do obrony mogą mieć maksymalnie 15 stron, nie mogą zawierać piśmiennictwa.