Zasady sporządzania tez do obrony

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 
  1. krótkie wprowadzenie
  2. założenia i cele pracy
  3. materiał z kryteriami włączenia i wyłączenia
  4. metody badawcze
  5. wyniki (tylko najważniejsze)
  6. wnioski końcowe

Tezy do obrony mogą mieć maksymalnie 15 stron, nie mogą zawierać piśmiennictwa.