REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA STUDIA DOKTORANCKIE 2017/2018
DOKTORAT WDROŻENIOWY

Termin składania dokumentów przez kandydatów na Studia Doktoranckie:
do 12 września 2017 r. godz. 14.00

Termin rozmowy kwalifikacyjnej:
14 września 2017 r. (czwartek) godz. 8.30