Formularze do pobrania

 1.  podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (wzór)
 2. oświadczenie kierownika jednostki opiekuna naukowego (wzór)
 3. oświadczenie - deklaracja zgody potencjalnego opiekuna naukowego (wzór)
 4. oświadczenie potencjalnego opiekuna naukowego (wzór)
 5. oświadczenie kandydata na opiekuna pomocniczego (wzór)
 6. oświadczenie pracodawcy zatrudniającego opiekuna pomocniczego (wzór)
 7. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wzór)
 8. informacja dotyczącą przedsiębiorcy albo innego podmiotu, który zatrudnia uczestnika studiów doktoranckich biorącego udział w programie (wzór)
 9. zaświadczenie lekarskie (wzór)
 10. karta informacyjna doktoranta (kandydata)
 11. wykaz posiadanych publikacji, wystąpień zjazdowych oraz nagród (wzór)
 12. wykaz dokumentów poświadczających dotychczasową aktywność podczas studiów, działalność naukową oraz inne osiągnięcia (wzór)
 13. arkusz oceny kandydata