Terminy składania dokumentów

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

STUDIUM DOKTORANCKIE WYDZIAŁU LEKARSKIEGO W KATOWICACH
OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE
w ramach programu  „DOKTORAT WDROŻENIOWY”
na rok akademicki 2017/2018

Termin składania dokumentów przez kandydatów:
do dnia 17 sierpnia 2017 r. (do godz.1400)
w Studium Doktoranckim – Dziekanat Wydziału Lekarskiego
ul. Medyków 18, 40-752 Katowice – Ligota, pokój nr 207 (tel. (32) 2088-671)

Termin rozmowy kwalifikacyjnej przed Wydziałową Komisją Rekrutacyjną:
11 września 2017 r. od godz. 9.00
(kandydaci zostaną indywidualnie poinformowani o godzinie rozmowy kwalifikacyjnej).