Formularze do pobrania

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Formularze do pobrania

 1. podanie o przyjęcie na studia doktoranckie
 2. oświadczenie kierownika katedry dotyczącego odbywania obowiązujących doktoranta zajęć dydaktycznych
 3. deklaracja zgody nauczyciela akademickiego na pełnienie funkcji opiekuna naukowego
 4. oświadczenie pracodawcy zatrudniającego potencjalnego opiekuna pomocniczego
 5. deklaracja zgody opiekuna pomocniczego
 6. informacja dotycząca podmiotu zatrudniającego uczestnika studiów doktoranckich
 7. oświadczenie opiekuna naukowego
 8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 9. karta informacyjna doktoranta (kandydata),
 10. oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów doktoranckich
 11. arkusz arkusz oceny kandydata Załącznik nr 1do warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie 2017/2018