Lista Osób przyjętych na I rok studiów doktoranckich
w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”
na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
w Sosnowcu na rok 2017/2018

Lp. / Nr kandydata

  1. 1
  2. 2
  3. 3