Informacje

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 11.03.2020 r. w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród członków Wspólnoty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, uprzejmie informuję, że ODWOŁANY ZOSTAŁ następujący kurs specjalizacyjny:

"Diagnostyka i terapia płodu" nr CMKP 05-724/3-03-368-2020 w terminie 23.03.-27.03.2020r.organizowany przez Katedrę i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu

Ww. kurs zostanie przeniesiony do realizacji w innym terminie.

WNMZ - Studium Kształcenia Podyplomowego