Aktualności

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Kształcenie specjalizacyjne diagnostów laboratoryjnych
w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

1 maja 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991) wprowadzające System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).
System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych jest systemem teleinformatycznym wspomagającym przebieg procesu kształcenia specjalizacyjnego m.in. diagnostów laboratoryjnych. Istota wprowadzanych zmian dotyczy wielu procesów, w których będą uczestniczyły różne podmioty m.in. pracownicy medyczni, kierownicy specjalizacji, jednostki szkolące, urzędy wojewódzkie, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Centrum Egzaminów Medycznych. Zgodnie z przyjętymi przepisami, docelowo poszczególne procesy związane z kształceniem specjalizacyjnym będą przeprowadzane wyłącznie elektronicznie. Należy także podkreślić, iż dla poszczególnych użytkowników SMK zostały zapewnione istotne funkcjonalności. Dzięki ich udostępnieniu, odpowiednie grupy użytkowników uzyskają określone przepisami możliwości.

W odniesieniu do diagnostów laboratoryjnych za pomocą SMK będą realizowane następujące procesy:

 • wnioskowanie o rozpoczęcie specjalizacji do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego diagnosta laboratoryjny  zamierza  odbywać specjalizację;
 • prowadzenie elektronicznej karty szkolenia specjalizacyjnego;
 • wnioskowanie o przystąpienie do państwowego egzaminu na zakończenie specjalizacji PESDL.

Warunkiem niezbędnym do spełnienia, w celu dokonywania ww. czynności jest Rejestracja Nowego Użytkownika poprzez założenie konta w SMK pod następującym adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl oraz uwierzytelnienie tożsamości jak również dokonanie weryfikacji uprawnień.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. procesu zawarte są na stronach internetowych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia http://www.csioz.gov.pl
W przypadku pytań bądź wątpliwości do Państwa dyspozycji Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia uruchomiło także infolinię 22 597 09 21 czynną w godzinach 9.00 – 15.00 oraz skrzynkę e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Należy jednocześnie podkreślić, iż za pomocą SMK diagnosta laboratoryjny będzie uzyskiwał informacje m.in. o:

 • stażach kierunkowych i kursach specjalizacyjnych objętych programem danej specjalizacji;
 • wynikach postepowania kwalifikacyjnego w przypadku wnioskowania o rozpoczęcie specjalizacji;
 • potwierdzeniu zakończenia szkolenia specjalizacyjnego;
 • miejscu i terminie organizowanego przez Centrum Egzaminów Medycznych PESDL;
 • wynikach PESDL.

Uwaga:

 1. Do postępowania kwalifikacyjnego, które odbywać się będzie w terminie od dnia 1 czerwca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. oraz do odbywania specjalizacji przez osoby zakwalifikowane w tym postepowaniu, stosuje się przepisy dotychczasowe.
 2. Do sesji wiosennej PESDL, która odbywać się będzie w okresie od dnia 15 kwietnia 2016 r. do dnia 31 maja 2016 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
 3. Do sesji jesiennej PESDL, która odbywać się będzie w okresie od dnia 2 listopada 2016 r. do dnia 15 grudnia 2016 r. zgłoszenie do PESDL za pomocą SMK składa się w terminie od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 15 lipca 2016 r.:  
  • osoby, które na podstawie dotychczasowych przepisów rozporządzenia nie uzyskały potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego przez wojewodę albo ukończyły szkolenie specjalizacyjne i nie zostały dopuszczone do PESDL zobowiązane są uzyskać od właściwego wojewody potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego za pomocą SMK;
  • osoby, które zostały dopuszczone do PESDL przed dniem 1 maja 2016 r. ale do niego nie przystąpiły albo po przystąpieniu nie uzyskały wyniku pozytywnego z części albo całości PESDL składają wniosek za pomocą SMK o egzamin.

Do pobrania
Instrukcja obsługi funkcjonalności Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)