Aktualności

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

UWAGA !!!

Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu uprzejmie informuje, że każda zmiana dotycząca przebiegu specjalizacji w dziedzinie: laboratoryjna diagnostyka medyczna, mikrobiologia medyczna, oraz laboratoryjna transfuzjologia medyczna, dotycząca:

  • miejsca odbywania stażu podstawowego1
  • miejsca pracy kierownika specjalizacji2
  • nazwiska3 lub adresu zamieszkania
  • skrócenia bądź przedłużenia5 specjalizacji

powinna zostać niezwłocznie zgłoszona do Kolegium Kształcenia Podyplomowego w celu wydania – przez Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – aneksu do karty specjalizacyjnej.

Brak aktualnych danych w karcie specjalizacyjnej może stanowić podstawę do niezaliczenia programu kształcenia specjalizacyjnego.

(1) - podanie adresowane na Pełnomocnika Rektora ds. specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych wraz ze zgodą kierownika specjalizacji oraz konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie specjalizacji.
(2) - podanie adresowane na Pełnomocnika Rektora ds. specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych wraz z podpisem kierownika specjalizacji oraz konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie specjalizacji
(3) - podanie adresowane na Pełnomocnika Rektora ds. specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych wraz z dołączona kserokopią aktu ślubu/ zaświadczenie o aktualnym miejscu zamieszkania
(4) – Kierownik specjalizacji występuje z prośbą o skrócenie do Konsultanta Krajowego w danej dziedzinie. Po uzyskaniu zgody od Konsultanta Krajowego należy złożyć podanie adresowane na Pełnomocnika Rektora ds. specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych z dołączona kopią zgody od Konsultanta Krajowego oraz kartą do specjalizacji w celu uzupełnienia odpowiednich informacji w niej zawartych
(5) – podanie adresowane na Pełnomocnika Rektora ds. specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych wraz ze zgodą kierownika specjalizacji,  konsultanta wojewódzkiego oraz kartą do specjalizacji.